Location: 6> Nga lenda e fizikes

Discussion: lenda e fizikesReported This is a featured thread

Showing 6 posts

Posted Anonymously
lenda e fizikes
Sep 6 2008, 3:04 AM EDT | Post edited: Sep 6 2008, 3:04 AM EDT
92.Shkarkimi elektrik që ndodh ndërmjet res dhe tokes quhet rrufe.
93.Vetëtim quhet shkarkimi elektrik ndërmjet reve.
94.Zëri që prodhohet nga vetëtima quhet bubullimë.
95.Elementi that është burim më I fortë I rrymes elektrike se elementi I voltës.
96.Centralet elektrike paraqesin burimet e pazavendsueshme të rrymes elektrike.
97.Në qark të hapur nuk ka rrymë elektrike.
98.Qarku elektrik mund të përbëhet vetëm nga dy elemente burim rryme dhe shpenzues.
99.Polet e njejta magnetike shtyejnë njëri tjetrin, kure polet e ndryshme e tërheqin njeri tjetrinë.
100.Rreth qdo magneti formohet fusha magnetike.
101.Polet e magnetit nuk mund të ndahen njëri nga tjetri.
102.Instumenti I cili nashërben për përcaktimin e pikave të horizontit quhet busullë.
34  out of 38 found this valuable. Do you?    
Keyword tags: albi Gv (edit keyword tags)

Posted Anonymously
1. RE: lenda e fizikes
Dec 3 2008, 3:28 AM EST | Post edited: Dec 3 2008, 3:28 AM EST
mu sma rrok hiq fiziken met thon drejten bile neser kom mu pyt me note ditar 16  out of 18 found this valuable. Do you?    

Posted Anonymously
2. RE: lenda e fizikes
Feb 9 2009, 4:11 AM EST | Post edited: Feb 9 2009, 4:11 AM EST
aha as mua sma rrok fiziken hiq valla hhehhe 10  out of 13 found this valuable. Do you?    

Posted Anonymously
3. RE: lenda e fizikes
May 24 2009, 8:21 AM EDT | Post edited: May 24 2009, 8:21 AM EDT
hukihukhu 4  out of 7 found this valuable. Do you?    

Posted Anonymously
4. RE: lenda e fizikes
Oct 11 2012, 4:05 AM EDT | Post edited: Oct 11 2012, 4:05 AM EDT
ahiiiiiiiiiiii walla masi msusi budal edhe na s'mesonja
3  out of 3 found this valuable. Do you?    

Posted Anonymously
5. RE: lenda e fizikes
Oct 11 2012, 4:06 AM EDT | Post edited: Oct 11 2012, 4:06 AM EDT
"ahiiiiiiiiiiii walla masi msusi budal edhe na s'mesonja
"
ahahah po mir e kiii
2  out of 2 found this valuable. Do you?